Slovenská kardiologická spoločnosť Slovenská hypertenziologická spoločnosť Slovenská neurologická spoločnosť

Program prevence POMOC

Cévní mozková příhoda zůstává devastujícím onemocněním i přes maximální úsilí současné medicíny. O tom, jak je možné cévní mozkové příhodě předcházet, ví veřejnost velmi málo. Právě o možnostech prevence informuje edukační program POMOC (POstavme se Mrtvici a Onemocnění Cév) v rámci Dnů prevence.

Program je zaměřený na odhalení cévní mozkové příhody, prevenci cévní mozkové příhody u těchto pacientů a obecnou prevenci cévní mozkové příhody. Široká veřejnost má během těchto dnů jedinečnou možnost nechat si odborníky zdarma zhodnotit riziko ohrožení mrtvicí a zkonzultovat možnosti prevence. Zároveň si návštěvníci mohou také nechat bezplatně změřit cholesterol a glykémii.

Díky vyšetření odborníky se daří diagnostikovat ty návštěvníky, kteří o své poruše srdečního rytmu vůbec nevěděli, a Dny prevence jim tak doslova zachránily život. Fibrilace síní stojí až za pětinou případů mozkové mrtvice, kterým by bylo možné zabránit.

V průběhu Dnů prevence je v místě konání akce umístěn unikátní nadměrný nafukovací model srdce, veřejnosti volně přístupný. Návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost do detailů prozkoumat jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla. Vystavený model srdce obsahuje také krevní sraženinu (tzv. trombus), který v sobě může srdce skrývat v případě fibrilace síní.

Edukační program POMOC byl vytvořen ve spolupráci s klíčovými nemocnicemi, pacientskou organizací ICTUS a občanský sdružením Rada seniorů ČR. Dny prevence programu POMOC se konají od roku 2012.