Slovenská kardiologická spoločnosť Slovenská hypertenziologická spoločnosť Slovenská neurologická spoločnosť

Co je fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější porucha srdečního rytmu (arytmie). Fibrilace síní je chronické onemocnění srdce s potenciálem závažných, život ohrožujících komplikací.

Srdeční síně zajišťují správné plnění obou srdečních komor, které čerpají krev do tělního oběhu. Při fibrilaci síní se srdeční síně stahují velmi rychle a chaoticky, čímž dochází ke špatné souhře mezi síněmi a komorami. To může způsobit zhoršení toku krve tělem, které mnozí pociťují např. jako bušení srdce (nepříjemný nepravidelný chod srdce nebo chvění v hrudníku), slabost, zhoršení výkonnosti nebo dušnost, někdy se mohou objevit i bolesti na hrudi. Fibrilace síní se může objevit jen občas a trvat několik minut, často ale přetrvává i několik hodin nebo dnů a často může být trvalá (síně fibrilují trvale). V závislosti na tom pak mohou obtíže související s touto arytmií trvat různě dlouho. Někteří jedinci však žádné obtíže nemají a fibrilace síní se zachytí náhodně při vyšetření u lékaře z jiných důvodů.

Nebezpečí fibrilace síní
Fibrilace síní život bezprostředně neohrožuje, ale postiženým může významně zhoršit kvalitu života a výkonnost. Špatná souhra síní a komor a s tím související zhoršení toku krve mohou v některých případech vést až k rozvoji selhání srdce. Druhou nejvážnější komplikací fibrilace síní je cévní mozková příhoda: při fibrilaci síní totiž dochází ke zpomalení toku krve v chvějících se síních, a ta se pak může začít srážet. Pokud sraženina ucpe mozkovou cévu, dochází k rozvoji cévní mozkové příhody.

Více o cévní mozkové příhodě najdete na stránce Cévní mozková příhoda.